وب سایت الفیکس
وب سایت LED MG
وب سایت ساریناویژن
فروشگاه آنلاین زئوس
نظرات مشتریان
جشنواره ها
پشتیبانی
مقاله ها
تماس باما

مشاهده نقشه بزرگتر

 

آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب ، خیابان کارگر جنوبی ، خیابان دکتر لبافی نژاد ، تقاطع خیابان منیری جاوید ، شماره ۱۹۵ (ساختمان سارینا )خطوط ویژه: ۶۶۴٠٩١٩۶ – ۶۶۴١١١٧۴ (٠٢١)

فکس : داخلی ۹

Email:info@xeos.ir

Website:www.xeos.ir
مدیریت فروش:

(داخلی ۱)

Email: sales@xeos.ir

مدیریت CRM :

(داخلی ۳)

Email: support@xeos.ir

مدیریت فنی :

(داخلی ۵)

Email: tech@xeos.ir